Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

ΑΔΑ: 6ΛΛ2ΩΗΑ-Μ8Ο
Ημ. Απόφ.: 09/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΛ2ΩΗΑ-Μ8Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP