Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ

ΑΔΑ: ΨΜΕΓΩΗΑ-7ΟΗ
Ημ. Απόφ.: 09/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΕΓΩΗΑ-7ΟΗ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP