Περί ορισμού επιτροπής ελέγχου παιδότοπων σύμφωνα με την υπ. αρ. 43650/2019 Κ.Υ.Α. άρθρο 12

ΑΔΑ: ΨΒ5ΒΩΗΑ-ΒΟΛ
Ημ. Απόφ.: 08/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ5ΒΩΗΑ-ΒΟΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP