Περί ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 26/10/2022

ΑΔΑ: 6ΩΨΩΩΗΑ-ΑΦΒ
Ημ. Απόφ.: 29/07/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΨΩΩΗΑ-ΑΦΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP