Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδος (ΔΕΥΑΧ)

ΑΔΑ: ΩΠΞΨΩΗΑ-Ζ9Τ
Ημ. Απόφ.: 09/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΞΨΩΗΑ-Ζ9Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP