Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΜΧΗΩΗΑ-ΝΩΔ
Ημ. Απόφ.: 10/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΧΗΩΗΑ-ΝΩΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP