Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων». (ΦΕΚ 3327 τεύχος Β΄)

ΑΔΑ: ΨΩ8ΛΩΗΑ-ΝΒΩ
Ημ. Απόφ.: 11/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ8ΛΩΗΑ-ΝΒΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP