Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9Β4ΛΩΗΑ-Θ4Ε
Ημ. Απόφ.: 10/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Β4ΛΩΗΑ-Θ4Ε"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP