Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας

ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΩΗΑ-ΞΣ9
Ημ. Απόφ.: 02/02/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΤ8ΩΗΑ-ΞΣ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP