Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας

ΑΔΑ: 92ΤΥΩΗΑ-ΓΟ3
Ημ. Απόφ.: 02/02/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΤΥΩΗΑ-ΓΟ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP