Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2023

ΑΔΑ: 6ΘΝΝΩΗΑ-ΑΞΠ
Ημ. Απόφ.: 29/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΝΝΩΗΑ-ΑΞΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP