Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΨΨ2ΩΗΑ-Ψ2Β
Ημ. Απόφ.: 26/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΨ2ΩΗΑ-Ψ2Β"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP