Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: Ψ36ΙΩΗΑ-7Γ0
Ημ. Απόφ.: 03/04/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ36ΙΩΗΑ-7Γ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP