Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ψ28ΖΩΗΑ-ΕΑΨ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ28ΖΩΗΑ-ΕΑΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP