Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΖΩΤΩΗΑ-ΟΚΓ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΩΤΩΗΑ-ΟΚΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP