Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (από αναβολή)

ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΗΑ-4ΣΛ
Ημ. Απόφ.: 15/02/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2Ω0ΩΗΑ-4ΣΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP