Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ρ7Ξ6ΩΗΑ-ΦΨΑ
Ημ. Απόφ.: 16/09/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ7Ξ6ΩΗΑ-ΦΨΑ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP