Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα (υπ΄ αρ. 194/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ9ΧΥΩΗΑ-9ΔΜ
Ημ. Απόφ.: 28/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΧΥΩΗΑ-9ΔΜ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP