Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (από αναβολή)

ΑΔΑ: ΨΔΨ4ΩΗΑ-6ΩΩ
Ημ. Απόφ.: 15/02/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΨ4ΩΗΑ-6ΩΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP