Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 204/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: ΨΜΨΥΩΗΑ-75Θ
Ημ. Απόφ.: 28/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΨΥΩΗΑ-75Θ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP