Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 219/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 61Α6ΩΗΑ-6ΔΡ
Ημ. Απόφ.: 28/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/61Α6ΩΗΑ-6ΔΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP