Περί παραχώρησης τμήματος εκ του Στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στη Χαλκίδα, με σκοπό την μετεγκατάσταση εντός αυτού των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω57ΑΩΗΑ-ΡΓΙ
Ημ. Απόφ.: 13/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω57ΑΩΗΑ-ΡΓΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP