Περί παράτασης εργασιών λόγω Covid 19, της μελέτης με τίτλο: Κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ44ΤΩΗΑ-ΙΨΞ
Ημ. Απόφ.: 01/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ44ΤΩΗΑ-ΙΨΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP