Περί πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Αβάντων και τμήματος της Λεωφόρου Χαϊνά και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως (υπ. αρ. 141/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΔ04ΩΗΑ-Υ7Υ
Ημ. Απόφ.: 05/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ04ΩΗΑ-Υ7Υ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP