Περί Πολυετούς Δέσμευσης Δήμου Χαλκιδέων και Διάθεσης του Προσυπολογιζόμενου Ποσού για την Εκτέλεση του Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”

ΑΔΑ: ΩΘΖΑΩΗΑ-Ρ6Α
Ημ. Απόφ.: 25/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΖΑΩΗΑ-Ρ6Α"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP