Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού για το έτος 2023 (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΔΕ Οδηγών)

ΑΔΑ: ΩΝΗ8ΩΗΑ-ΛΤΜ
Ημ. Απόφ.: 08/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΗ8ΩΗΑ-ΛΤΜ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP