Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού για το έτος 2023 (ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου)

ΑΔΑ: ΩΖΕΙΩΗΑ-ΙΔΨ
Ημ. Απόφ.: 08/03/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP