Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: ΨΑΦ1ΩΗΑ-1ΔΖ
Ημ. Απόφ.: 08/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΦ1ΩΗΑ-1ΔΖ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP