Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: 6ΙΝΠΩΗΑ-9Ο7
Ημ. Απόφ.: 13/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΝΠΩΗΑ-9Ο7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP