Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΤΒΙΩΗΑ-1ΑΙ
Ημ. Απόφ.: 03/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP