Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9Λ07ΩΗΑ-9Σ9
Ημ. Απόφ.: 13/07/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ07ΩΗΑ-9Σ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP