Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΨ27ΩΗΑ-7ΘΙ
Ημ. Απόφ.: 25/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ27ΩΗΑ-7ΘΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP