Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΛΛΟΩΗΑ-28Λ
Ημ. Απόφ.: 28/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΛΟΩΗΑ-28Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP