Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΛΙΗΩΗΑ-ΣΔ1
Ημ. Απόφ.: 12/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΙΗΩΗΑ-ΣΔ1"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP