Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΡΒΜΩΗΑ-Κ0Η
Ημ. Απόφ.: 25/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΒΜΩΗΑ-Κ0Η"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP