Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝEΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ»

ΑΔΑ: ΨΗΛΒΩΗΑ-4Δ8
Ημ. Απόφ.: 12/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΛΒΩΗΑ-4Δ8"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP