Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω0ΛΞΩΗΑ-ΦΓΤ
Ημ. Απόφ.: 03/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΛΞΩΗΑ-ΦΓΤ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP