Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ΅ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ’

ΑΔΑ: ΩΣ16ΩΗΑ-ΜΓΕ
Ημ. Απόφ.: 14/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ16ΩΗΑ-ΜΓΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP