Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ »

ΑΔΑ: Ω1ΚΣΩΗΑ-ΜΗΑ
Ημ. Απόφ.: 23/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΚΣΩΗΑ-ΜΗΑ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP