Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΩΗΑ-ΛΦΓ
Ημ. Απόφ.: 12/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΝ9ΩΗΑ-ΛΦΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP