Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΩΗΑ-4Ξ9
Ημ. Απόφ.: 28/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΙ9ΩΗΑ-4Ξ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP