Περί Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023

ΑΔΑ: Ψ5ΙΩΩΗΑ-7ΚΨ
Ημ. Απόφ.: 08/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΙΩΩΗΑ-7ΚΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP