Περί «Θεσμικής Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Ρηγίου Καλαβρίας της Ιταλίας»

ΑΔΑ: ΨΜΨΤΩΗΑ-5Δ6
Ημ. Απόφ.: 10/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΨΤΩΗΑ-5Δ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP