Περί της υπ. αρ. 73/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: ΨΜ4ΦΩΗΑ-Ν03
Ημ. Απόφ.: 02/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ4ΦΩΗΑ-Ν03"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP