Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 242 στο Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ. αρ. 62/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. (υπ. αρ. 178/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΛΝΨΩΗΑ-3Ψ3
Ημ. Απόφ.: 13/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΝΨΩΗΑ-3Ψ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP