Περί τροποποίησης / συμπλήρωσης της υπ. αρ. 223/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων του του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ04ΣΩΗΑ-ΑΑΨ
Ημ. Απόφ.: 02/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ04ΣΩΗΑ-ΑΑΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP