Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 78/2018 Περί αποδοχής της Πρόσκλησης και Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας ‘Τάσος Καμπούρης’” και Έγκρισης Νέου (επικαιροποιημένου) Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την αυτή Πράξη, μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας και του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΔΙΕΩΗΑ-Γ5Ξ
Ημ. Απόφ.: 15/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΙΕΩΗΑ-Γ5Ξ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP