Περί τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης των οδών με αρ. 305Β, 316, 324Β, 323, 320Β που περιλαμβάνονται στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 1/2015 της Συνοικίας “Ε” του Δήμου Χαλκιδέων μεταξύ των Ο.Τ. Β2012, Β2021, Β2022 & Β2023 (υπ. αρ. 166/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΒ7ΠΩΗΑ-ΗΦ4
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒ7ΠΩΗΑ-ΗΦ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP