Περί τροποποίησης της με αριθ. 289/2018 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων προς υλοποίηση του έργου με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων”, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΔΑ: ΩΜΓΠΩΗΑ-1ΓΘ
Ημ. Απόφ.: 13/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΓΠΩΗΑ-1ΓΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP