Περί τροποποίησης των Υπ’ αρ. 32/2016 ΑΔΣ σε ότι αφορά την Υπεύθυνη Πράξης & 418/2018 σε ότι αφορά την Ομάδα Έργου υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με Α/Α 1 της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020″.

ΑΔΑ: ΩΠΡΡΩΗΑ-Ι2Δ
Ημ. Απόφ.: 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΡΡΩΗΑ-Ι2Δ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP